مشتریان ما

۱-شرکت نیرو محرکه                                               ۲- شرکت پلاسکو کار سایپا

۳گروه صنعتی اندیشه ایمنی خودرو                       ۴- شرکت قاره سبز

۵- شرکت صنایع شریف تهران                                 ۶- شرکت پیک افروز غرب

۷- شرکت چرخشگر                                                ۸- شرکت ریزان فلز طوس

۹ – شرکت توانا صنعت آکام                                    ۱۰- شرکت صنعتی تکلان توس

۱۱- شرکت کارخانجات قفل سازی ایران                ۱۲- شرکت پویا توسعه کارینو

۱۳- شرکت اندیشه کوشا                                      ۱۴- شرکت قفلیران

۱۵- شرکت آلیاژ کار                                               ۱۶- شرکت نصیر لوازم

۱۷- شرکت تولیدی قطعات حسینی                      ۱۸- شرکت مهرخواه

۱۹- شرکت صنعت سبز غرب                                 ۲۰- شرکت ایداج